Witajcie!

Grupa jest źródłem radości, daje poczucie siły i bezpieczeństwa. Taką grupą jest nasza szkolna społeczność, którą tworzą uczniowie i pracownicy szkoły.

Misją naszej szkoły uczyniliśmy słowa Marii Skłodowskiej – Curie: „ Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie, że jest się do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba”.

Kierując się nimi dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej  oraz obywateli naszego Państwa. Uczymy poszanowania dóbr tradycji i kultury naszego  narodu a także umiejętności korzystania z nich.

Stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów przy zachowaniu poczucia własnej narodowej tożsamości.

Kształtujemy osobowości młodych ludzi tak, aby byli świadomi swoich możliwości, umiejętności i wiedzy. Podejmujemy się  działań, które służą wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów,  pomagamy odkrywać w uczniach talenty i zdolności.

Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym, będą ludźmi wrażliwymi na drugiego człowieka, chętnie niosącymi pomoc, umiejącymi żyć w zgodzie z sobą i otoczeniem.

Przygotowujemy do życia doceniając kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość.

Uczymy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy postawy poszanowania odmiennych, wyznawanych przez innych wartości a także godności osobistej.

Do realizacji postawionych sobie zadań dążymy przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli, ucząc się i czerpiąc od siebie wzajemnie.

Najnowsze informacje

 Oddziały przedszkolne:

Giełda zajęć dodatkowych

W najbliższy czwartek (07.09) od 17:30 do 19:00 organizowana będzie  w naszej szkole  GIEŁDA ZAJĘĆ DODATKOWYCH. Zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej. Firmy zewnętrzne, oferujące dla Państwa dzieci zajęcia pozalekcyjne (np....

Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków

Szanowni Państwo, przekazujemy umowy o świadczenie usług przedszkola oraz upoważnienie do odbioru dziecka. Prosimy o uzupełnienie swoimi oraz dziecka danymi, oraz wypełnienie § 4, § 5 pkt 8, § 6 pkt 2,7. Rodzice 6-latków w § 5 wpisują „nie dotyczy”.  ....

Klasy pierwsze SP:

Konsultacje dla rodziców klas pierwszych

16 października (poniedziałek) w godzinach 17:00-19:00 odbędą się konsultacje z wychowawcami dla klas pierwszych SP. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

Giełda zajęć dodatkowych

W najbliższy czwartek (07.09) od 17:30 do 19:00 organizowana będzie  w naszej szkole  GIEŁDA ZAJĘĆ DODATKOWYCH. Zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej. Firmy zewnętrzne, oferujące dla Państwa dzieci zajęcia pozalekcyjne (np....

Oddziały gimnazjalne:

Konsultacje dla rodziców

16 października (poniedziałek) w godzinach 17:00-19:00 odbędą się w naszej szkole konsultacje nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zapraszamy wszystkich rodziców.

Stypendia sportowe

Przypominamy, że do 30 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Długołęka można składać wnioski o stypendia sportowe za osiągnięcia uzyskane od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. Stypendium to będzie wypłacane w roku 2018. Stypendium sportowe może być przyznane...

Zajęcia pozalekcyjne w I semestrze

W załączniku poniżej znajduje się harmonogram zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów oddziałów gimnazjalnych w I semestrze 2017/2018. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z zajęć. oferta zajęć...

Ogłoszenia ogólnoszkolne

Informacje od Kuratorium Oświaty

Na prośbę Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dla rodziców znajdującymi się pod podanym linkiem:... read more

Giełda zajęć dodatkowych

W najbliższy czwartek (07.09) od 17:30 do 19:00 organizowana będzie  w naszej szkole  GIEŁDA ZAJĘĆ DODATKOWYCH. Zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej. Firmy zewnętrzne, oferujące dla Państwa dzieci zajęcia pozalekcyjne (np.... read more

Oferta grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży

W załączniku przedstawiamy Państwu ofertę wybranego Ubezpieczyciela oraz wybrany wariant przez Radę Rodziców do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą tych Państwa, którzy chcieliby we... read more

Najnowsze wydarzenia w naszej szkole

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W WILCZYCACH

Dzień 14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Ten dzień obchodzi się w Polsce właśnie 14 października, czyli w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Została ona powołana...

ŚWIĘTO DRZEWA

Dnia 11.10.2017 roku w naszym Przedszkolu w Wilczycach świętowaliśmy „Święto Drzewa”. Głównym celem, który przyświecał spotkaniu było przede wszystkim wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, rozwijanie ich postaw proekologicznych i...

NASZA PLANETA, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W ostatnich tygodniach uczniowie klas drugich, w ramach lekcji etyki, tworzyli plakaty, mające na celu uświadomienie innym potrzeby dbania o naszą planetę. Pomysłów i zapału uczniom nie brakowało, tym bardziej, że projekt miał formę konkursową. W jury zasiadła p....

NA PLACU ZABAW ZGODNIE SIĘ BAWIMY

Korzystając z pierwszych słonecznych dni jesieni i pięknej pogody dzieci z zerówki wybrały się na plac zabaw, który znajduje się zaraz obok ich przedszkola. Dzieci uczyły się tego dnia bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na placu urządzeń oraz prawidłowego...

JESIENNE CUDAKI

Jesień daje nam w prezencie wiele darów. Są smaczne, kolorowe, duże i małe. Wykorzystujemy je na wiele sposobów: przetwarzamy w konfitury, sałatki, kompoty, przechowujemy w piwnicach i kopcach. My jednak te wszystkie skarby postanowiliśmy zamienić w „ jesienne...

PANI JESIEŃ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Do naszych najmłodszych podopiecznych zawitała Pani Jesień. Już od wejścia na wchodzących do szkoły czekają dyniowe cudaki, kosze pełne kasztanów i prace plastyczne wykonane przez maluchy. Przedszkolaki udowadniają nam, że jesień może być piękna, optymistyczna i pełna...

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W tym roku Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony był pod hasłem „Znajomy język obcy.” Po przywitaniu w j. angielskim i niemieckim przez nauczycieli j. obcych, przedstawiciel samorządu Maja Rybus przybliżyła uczniom historię i cele tego święta....

GALA STYPENDYSTÓW

W czwartek 28 września miała miejsce uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Długołęka. Był to dzień szczególnie ważny i dla naszych uczniów, ponieważ aż 14 z nich osiągnęło w ubiegłym roku bardzo wysokie wyniki w nauce i zakwalifikowali się do stypendium....

POKAZ CAPOEIRA

W piątek 29 września uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w pokazie capoeiry.  Niezwykłe akrobacje wzbudziły szczery zachwyt i podziw dla występujących. Nawet naszej najmłodszej widowni pokaz bardzo się podobał Bardzo dziękujemy Orun Capoeira Polska...

Nasza patronka

Mamy zaszczyt mieć za patrona naszej szkoły tak wybitną osobę. Poświęć chwilę i zapoznaj się z kilkoma faktami z życia naszej noblistki.

Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – fizyczka, chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.
W 1891 roku, Maria Skłodowska wyjechała z Polski (Królestwa Polskiego) do Paryża, by tam kontynuować studia na Sorbonie (na ziemiach polskich w XIX w. kobiety nie mogły studiować, a i we Francji było to rzadkością); następnie rozwinęła tam swoją karierę naukową. Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.
„Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie, że jest się do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba.”
Maria Curie-Skłodowska