Witajcie!

Grupa jest źródłem radości, daje poczucie siły i bezpieczeństwa. Taką grupą jest nasza szkolna społeczność, którą tworzą uczniowie i pracownicy szkoły.

Misją naszej szkoły uczyniliśmy słowa Marii Skłodowskiej – Curie: „ Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie, że jest się do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba”.

Kierując się nimi dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej  oraz obywateli naszego Państwa. Uczymy poszanowania dóbr tradycji i kultury naszego  narodu a także umiejętności korzystania z nich.

Stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów przy zachowaniu poczucia własnej narodowej tożsamości.

Kształtujemy osobowości młodych ludzi tak, aby byli świadomi swoich możliwości, umiejętności i wiedzy. Podejmujemy się  działań, które służą wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów,  pomagamy odkrywać w uczniach talenty i zdolności.

Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym, będą ludźmi wrażliwymi na drugiego człowieka, chętnie niosącymi pomoc, umiejącymi żyć w zgodzie z sobą i otoczeniem.

Przygotowujemy do życia doceniając kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość.

Uczymy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy postawy poszanowania odmiennych, wyznawanych przez innych wartości a także godności osobistej.

Do realizacji postawionych sobie zadań dążymy przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli, ucząc się i czerpiąc od siebie wzajemnie.

Najnowsze informacje

Aktualności

INFORMACJE NA TEMAT PRZEKSZTAŁCENIA GIMNAZJUM W SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

We wrześniu 2017 roku nastąpi przekształcenie Publicznego Gimnazjum w Wilczycach w Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie. W związku z tym dokonano dokładnej analizy możliwości dostosowania budynku dla przyjęcia od roku szkolnego 2017/2018 dzieci do 3...

Dla uczniów:

ZMIANA PLANU

Od poniedziałku 24 kwietnia nastąpi drobna zmiana planu lekcji. Prosimy uczniów o zapoznanie się z nowym planem na dzienniku Librus.

Dla rodziców:

ZEBRANIA I KONSULTACJE DLA RODZICÓW

W dniu 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) w godz. 17:00-19:00 odbędą się konsultacje nauczycieli wszystkich przedmiotów . Wyjątkowo w tym dniu p. Hanna Lewicka będzie dostępna w godzinach 16:00-18:00 Natomiast rodziców uczniów klas III zapraszamy na zebranie na Sali...

Kronika szkolna

Najnowsze wydarzenia w naszej szkole

NIEZWYKŁA LEKCJA W-Fu

Dzisiaj nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego. Odwiedzili nas goście z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” aby poprowadzić niecodzienne ćwiczenia i konkurencje, które były wykonywane na wózkach inwalidzkich....

DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE

Wiosna! Jak co roku hucznie ją przywitaliśmy. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował nam moc atrakcji. Wybieraliśmy Queen & King Wiosny – wygrała para z klasy 2a, 2 miejsce para z klas 3b i 2c , 3 miejsce para z klasy 1c. Najpiękniejszą recytację...

PIERWSZAKI W CEEiK W MYŚLIBORZU

W dniach 8-10 marca 2017r. uczniowie klas pierwszych tradycyjnie wzięli udział w zajęciach w CEEiK w Myśliborzu. Wrażeń było wiele – laboratorium z biologii, chemii, seminarium z warsztatami z fizyki, geografia i biologia w terenie. Nie zabrakło ruchu...

DZIEŃ KOBIET

„Wszystkim Paniom życzymy dnia kobiet cały rok !” – takie piękne słowa słychać było tu i tam. 8 marca nasi panowie nie zapomnieli o święcie i oprócz życzeń rozdawali kwiatki, słodycze, pluszaki i przede wszystkim uśmiechy  Bardzo miły...

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Etap Gminnego 62. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego przeszedł już do historii. „Niektórzy lubią poezję” mówiła noblistka Wisława Szymborska. 6 marca 2017r. mieliśmy okazję posłuchać tych, którzy poezję na pewno lubią. Dziesięcioro gimnazjalistów z...

MISTRZOSTWACH GMINY W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

W środę chłopcy, a w czwartek 2.03.2017r. dziewczęta brały udział w Mistrzostwach Gminy w piłce ręcznej. Nie chciały się wyróżniać i zajęły takie samo miejsce co chłopcy Dwa pierwsze mecze przegrane i ostatni, na osłodę, wygrany 9-2. Jak zawsze zaangażowanie i chęć...

Nasza patronka

Mamy zaszczyt mieć za patrona naszej szkoły tak wybitną osobę. Poświęć chwilę i zapoznaj się z kilkoma faktami z życia naszej noblistki.

Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – fizyczka, chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.
W 1891 roku, Maria Skłodowska wyjechała z Polski (Królestwa Polskiego) do Paryża, by tam kontynuować studia na Sorbonie (na ziemiach polskich w XIX w. kobiety nie mogły studiować, a i we Francji było to rzadkością); następnie rozwinęła tam swoją karierę naukową. Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.
„Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie, że jest się do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba.”
Maria Curie-Skłodowska